BERITA

 • KAIZEN SPIRIT MIN 13 JAKARTA TIMUR

  Kaizen Spirit MIN 13 Jakarta Timur sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakasanakan setiap hari
  sebelum pelajaran dimulai.Setiap pagi pukul 06.30 bel berbunyi,tanda masuk kelas. Murid murid
  langsung berkumpul dan berbaris di lapangan .Ketua kelas menyiapkan pasukannya.Murid murid
  berbaris rapi dari kelas satu sampai kelas enam.Kaizen Spirit dipimpin oleh perwakilan setiap kelas
  secara bergantian. Berurutan dari kelas enam sampai kelas satu.Begitu seterusnya.

  Perwakilan kelas maju kedepan memimpin kegiatan kaizen spirit. Kaizen Spirit dilaksanakan dengan
  cara membaca surat al-Fatihah empat kali.Al Fatihah yang pertama untuk diri sendiri.Al Fatihah yang
  kedua untuk kedua orang tua.Al fatihah yang ketiga untuk guru dan karyawan MIN 13 Jakarta
  Timur.Dan al Fatihah yang keempat untuk para pemimpin kita.Dilanjutkan pembacaan doa awal
  kegiatan.

  Kaizen Spirit sebagai bentuk usaha ikhtiar yang sudah sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka
  menghebatkan murid murid MIN 13 Jakarta Timur.Kaizen Spirit untuk memberi semangat kepada
  murid murid MIN13 Jakarta Timur.

  Kaizen Spirit bertujuan agar murid murid MIN 13 menjadi anak yang terbiasa berdoa dan
  mendoakan kepada sesama. Karena sejak kecil sudah dibiasakan untuk berusaha dan berdoa. Ini
  semua sebagai wujud implementasi dari slogan dari Departemen Agama RI Madrasah Hebat
  Bermartabat.

  Sangadah, S. Pd. I

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Indeks